Ergo Kid Flex stolen og ADHD

Forside Mest for terapeuter Ergo Kid Flex stolen og ADHD

Ergo Kid Flex stolen og ADHD

Vi har igennem 15 år arbejdet med Ergo Kid Flex stolen og samlet erfaringer med brugen af stolen til børn. Det er også børn med ADHD, med autisme og andre igen med dobbeltdiagnose bl.a. Tourettes syndrom.

Erfaringer

Ved afprøvninger foranlediget af fagpersonale som ergoterapeuter, fysioterapeuter, psykologer pædagoger m.fl. har resultaterne vist, at stolen har klar virkning på to basale områder: koncentrationsvanskeligheder og hyperaktivitet.

Hvorfor virker Ergo Kid Flex stolen?

Ergo Kid Flex stolen har dobbelt vip. Den står på en rund fod og samtidig kan sædet vippe til alle sider. De to funktioner spiller sammen og gør stolen meget levende, selv når man kun rører sig ganske lidt.
Stolens bevægelser påvirker hjernen, da bevægelsen holder hjernestammeaktiviteten oppe hos den siddende samt giver ro og koncentration. Hjerneforskningen fortæller, at intelligenserne i tindingelapperne netop har brug for elektrisk aktivitet fra hjernestammen for at man kan samle sig om at få noget ud af sin begavelse.
Stolen giver også lejlighed til at koordinere højre og venstre side af kroppen, således hjernebjælkens funktion bliver trænet. Dette hjælper på indlæring med at skrive og stave.

Er der lavet undersøgelser?

At bevægelse er central for indlæringen hos børn med ADHD er siden hen blevet underbygget. Der er lavet et amerikansk studie fra forsker på University og Central Florida i 2015. I studiet når de frem til, at bevægelse er afgørende for, hvordan børnene husker information og løser komplicerede kognitive opgaver.

Den sociale dimension

Når så mange skoler anvender vores stole til børn med koncentrationsbesvær, er det bl.a. fordi, børnene ved at sidde på stolen kan fokusere i længere tid. Faktisk bliver de også bedre til at fokusere, selv når de ikke sidder på stolen.
Stolen fungerer som et godt inklusionsværktøj.

Se Erfaringer med Ergo Kid Flex stolen i forbindelse med ADHD, autisme, hyperaktivitet mv. i skoler, specialskoler og hjemmet.

Ergo Kid Flex til børn og unge og Ergo Multistol til voksne er en vippestol også kaldet balancestol.
Det er en god stol til børn og voksne med ADHD eller autisme.

Læs udtalelser og erfaringer fra folkeskolen, specialskoler, mestringskurser og hjemmet med stolene i forbindelse med bl.a. ADHD.