Persondatapolitik

Forside Persondatapolitik

Generelt

De personoplysninger, der indsamles som en del af driften af vores virksomhed, behandler vi ansvarligt. Her kan du læse, hvordan vi indsamler og anvender personoplysninger, når du kommunikerer med os, bestiller varer hos os eller bruger vores hjemmeside. Du kan også læse, hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

Ved personoplysninger forstås enhver form for information om en fysisk person, der er identificeret eller er identificerbar.

Hvis du er en privat eller offentlige virksomheder, vil de oplysninger, vi behandler, primært være om den virksomhed, du repræsenterer.

Hvis du er i kontakt med os som privatperson, vil der ske en behandling af dine oplysninger i henhold til denne politik. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du giver til os.

  • Du altid har mulighed for at få oplyst præcist, hvilke personoplysninger vi opbevarer.
  • Du altid har mulighed for selv at bestemme, hvilke typer informationer vi sender til dig.
  • Vi er opmærksomme på en forsvarlig behandling af dine personoplysninger og registrerer og behandler dem i henhold til de enhver tid gældende regler.

 

Dataansvarlig

Ergoforma er dataansvarlig for dine personoplysninger.

Henvendelse ved spørgsmål eller andet til os kan ske:

E-mail: kontakt@ergoforma.dk

Ergoforma
Industrivej 10
6240 Løgumkloster
CVR. 27072755

 

Hvilke oplysninger vi har og med hvilket formål

I forbindelse med køb af varer telefonisk, på mail eller på ergoforma.dk eller ved levering af varer, fremsendelse af tilbud, brochuremateriale, rådgivning samt indgåelse af aftaler har vi brug for nogle personoplysninger.

Formålet er at kunne besvare henvendelser, give relevant information eller kunne kommunikere med dig i øvrigt for at yde dig den service, du ønsker.

I nogle tilfælde benytter vi endvidere disse oplysninger til at kontakte dig, eller den virksomhed, du repræsenterer, om din tilfredshed med vores ydelser/produkter samt i nogle tilfælde til at sende dig information om tilsvarende ydelser/produkter, som vi vurderer, kan have din eller din virksomheds interesse.

Når du afgiver personoplysninger samtykker du i, Ergoforma behandler dine data og registrerer oplysninger om de køb du foretager hos os.

 

Når du er kontaktperson for en virksomhed eller offentlig instans, der er kunde hos os indsamler vi følgende oplysninger:

Navn, mail-adresse, telefonnummer, hvilken virksomhed/instans du repræsenterer, EAN nummer samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os.

 

Når du som privat person køber på ergoforma.dk:

Navn, adresse, mail-adresse, mobilnummer.

 

Oplysninger i forbindelse med rådgivning om produktvalg:

Vi modtager nogle gange særlige personoplysninger, som du indsender uopfordret. Det vil typisk være i forbindelse med, at du ønsker at benytte dig af Ergoforma´s rådgivning om det rette produktvalg. Disse gemmes indtil du har modtaget den relevante rådgivning og evt. købt et produkt.

 

Oplysninger i forbindelse med at du søger en stilling


Er du jobansøger hos os, vil vi opbevare dine personoplysninger i op til 3 måneder fra din ansøgningsdato.

 

Når du repræsenterer en leverandør indsamles flg. oplysninger

Navn, mail-adresse, telefonnummer, hvilken virksomhed du repræsenterer, samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra eventuelle følsomme oplysninger.

Formålet med behandlingen er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i tilknytning til opgaver, som du, eller den virksomhed, du repræsenterer, udfører for os som leverandør.

 

Oplysninger i forbindelse med besøg på vores hjemmeside / e-shop

 

På vores webside bruges cookies til at forbedre din brugeroplevelse og til at indsamle webstatistik. En cookie indsamler ikke personlige oplysninger om dig og spreder ikke virus. Cookies er med til at sikre relevant information og medvirker til, at du kan bruge hjemmesiden mere effektivt.

Statistikken bruges i anonymiseret form til bl.a. at se hvilke sider der besøges.

 

Hvem deler vi dine personoplysninger med
Oplysninger vi hor modtaget hos Ergoforma videregives eller sælges ikke til nogen tredjepart.

Vi deler udelukkende dine personoplysninger med betroede tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder i form af aftaler om levering og betaling samt vedligeholdelse af din konto.

 

Oplysninger til databehandlere

Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

 

Online korttransaktioner

Til at håndtere online korttransaktioner på ergoforma.dk benytter vi Bambora og Nets og vi opbevarer ikke informationer om betalingskort.

 

Ved fakturering

 

Når vi fakturere en vare opbevares fakturerings- samt bankoplysninger i henhold til gældende love på området herunder bogføringsloven.

 

Hvornår vi sletter dine personoplysninger

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din kommunikation med os, dine forespørgsler og anmodning om information slettes når de ikke længere er nødvendige for den pågældende behandling. Oplysningerne vil dog blive gemt i længere tid, a) hvis vi har en lovlig interesse i at opbevare oplysningerne i en længere periode eller b) eller hvis opbevaringen er nødvendig for, at vi opfylder lovkrav.

Oplysninger, der er indsamlet i forbindelse med bestilling af en ydelse, vil blive slettet 5 år efter udløbet af det kalenderår, hvor aftalen herom er indgået. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra til udgangen af et regnskabsår.

 

Hvordan er dine rettigheder?

Indsigt

Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til kontakt@ergoforma.dk. Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

 

Berigtigelse

Du har ret til at anmode om at få urigtige personoplysninger rettet. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

 

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

 

Begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.

 

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Du har til – af grunde, der vedrører din personlige situation – at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores lovlige interesser.

 

Tilbagekalde samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandlinger, der er gennemført, før du trak dit samtykke tilbage.

 

Eventuelle konsekvenser ved ikke at afgive personoplysninger

 

Såfremt du er forpligtet til at give oplysninger om dig selv til os, så vil det fremgå dér, hvor vi indsamler oplysningerne.
Hvis du ikke vil afgive de personoplysninger, som vi beder om, så kan det have den konsekvens, at vi ikke kan gennemføre dine ordrer, Nødvendige oplysninger i henhold til formålet for behandlingen, vil være markeret med * på de formularer, hvor vi indsamler dine personoplysninger.

 

Klage

 

Hvis du er utilfreds med Ergoformas behandling af dine personoplysninger, kan du klage til Datatilsynet.
Klage kan indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon 33 19 32 00.

Ergoforma har pligt til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Denne politik kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken

Du kan altid finde den nyeste version af Persondatapolitikken på www.ergoforma.dk

 

Revideret 10. december 2019.